AvtaleGiro

Spørsmål angående avtalegiro rettes til vår samarbeidspartner, Cash Management Security.

epost: post@cmsnorge.com
tlf: 32 25 06 70
Hva er avtalegiro?

Et fast beløp som blir trukket fra din konto den 15. i hver måned. Beløpet blir også trukket i måneder hvor det er lite trening (f.eks. sommerferie etc.). Dette fordi den totale årskontingenten blir fordelt over 12 måneder i året.
Det kan ta opptil to måneder før avtalen med banken går i orden. I slike tilfeller blir det utsendt manuelle fakturaer. Når avtalen med banken er registrert og i orden, går autotrekket som normalt.


Når skjer avtalegiro trekket?

Alle avtaletrekk skjer den 15. hver måned.


Hvorfor får jeg faktura/purring når jeg har avtalegiro?

Ved innmelding fyller alle medlemmer ut en kontrakt vedrørende opprettelse av AvtaleGiro, som vi sender videre til din bank. Det kan ta mellom 5 og 50 dager før en AvtaleGiro er registrert i banken. Her er vi dessverre prisgitt bankens behandlingstid.

Så snart vår samarbeidspartner, Cash Management Security (tlf. 32 25 06 70), får beskjed fra din bank om at avtalen er aktivert, vil det bli foretatt trekk den 15. i hver måned.
Dersom din avtale er aktivert i banken og du allikevel mottar faktura, kan dette skyldes følgende:

  • Du har selv stoppet AvtaleGiroen.
  • Du har byttet bank eller endret kontonr. I disse tilfellene må du ta kontakt med Cash Management Security på tlf. 32 25 06 70, og varsle. Da unngår du evt. gebyrer pga manglende innbetaling.

Hvordan sier vi opp avtalen?

Alle oppsigelser må skje skriftlig.
Alle treningsavtaler, fra 1. Januar 2017, har 6 eller 13 måneders bindingstid. Ønskes kun en måneds oppsigelse, fører det til en prisøkning.
Viktig: Ved utløp av bindingstiden løper avtalen videre med en måneds oppsigelsestid til avtalen blir sagt opp.


Kan jeg fryse medlemskapet mitt i en periode?

Treningsavtalen kan fryses ved følgende grunner:

  1. Sykdom som er dokumentert ved legeattest og som medfører at man ikke kan trene.
  2. Svangerskap som medfører at man ikke kan eller ønsker å trene.
  3. Utstasjonering i jobb, studier eller militærtjeneste.

Det gis ikke frys eller fritak for betaling ved ferieavvikling.

Følgende utgifter kommer i tillegg:

  • Personlig utstyr
  • Forsikring