Skip to content
Home » Priser og medlemskap » Om AvtaleGiro

Om AvtaleGiro

Spørsmål som ikke besvares under kan rettes til Cash Management Security som er vår samarbeidspartner.

epost: post@cmsnorge.com
tlf: 32 25 06 70

Hva er avtalegiro

Et fast beløp som blir trukket fra din konto den 15. i hver måned. Beløpet blir også trukket i måneder hvor det
er lite trening (f.eks. sommerferie etc.). Dette fordi den totale årskontingenten blir fordelt over 12 måneder i
året.
Det kan ta opptil to måneder før avtalen med banken går i orden. I slike tilfeller blir det utsendt manuelle
fakturaer. Når avtalen med banken er registrert og i orden, går autotrekket som normalt.

Når trekkes avtalegiro?

Alle avtaletrekk skjer den 15. hver måned.

Hvorfor får jeg faktura/purring når jeg har avtalegiro?

Ved innmelding fyller alle medlemmer ut en kontrakt vedrørende opprettelse av AvtaleGiro, som vi sender
videre til din bank. Det kan ta mellom 5 og 50 dager før en AvtaleGiro er registrert i banken. Her er vi
dessverre prisgitt bankens behandlingstid.
Så snart vår samarbeidspartner, Cash Management Security (tlf. 32 25 06 70), får beskjed fra din bank om at
avtalen er aktivert, vil det bli foretatt trekk den 15. i hver måned.
Dersom din avtale er aktivert i banken og du allikevel mottar faktura, kan dette skyldes følgende:
• Du har selv stoppet AvtaleGiroen.
• Du har byttet bank eller endret kontonr. I disse tilfellene må du ta kontakt med Cash Management
Security på tlf. 32 25 06 70, og varsle. Da unngår du evt. gebyrer pga manglende innbetaling

Hvordan sier jeg opp avtalen?

Alle oppsigelser må skje skriftlig til post@akbk.no.
Alle treningsavtaler, fra 1. Januar 2017, har 6 eller 13 måneders bindingstid. Ønskes kun en måneds
oppsigelse, fører det til en prisøkning.
Viktig: Ved utløp av bindingstiden løper avtalen videre med en måneds oppsigelsestid til avtalen blir sagt opp.

Kan jeg fryse medlemskapet mitt i en periode?

Treningsavtalen kan fryses ved følgende grunner:
Sykdom som er dokumentert ved legeattest og som medfører at man ikke kan trene.
Svangerskap som medfører at man ikke kan eller ønsker å trene.
Utstasjonering i jobb, studier eller militærtjeneste.
Det gis ikke frys eller fritak for betaling ved ferieavvikling.
Ta kontakt på post@akbk.no for å fryse medlemskapet.