Visjon

Skape et idrettslag med fokus på helse og utvikling av mennesket – da ut fra hver enkels potensiale.
Mennesket skal her kunne komme uavhengig av etnisitet, tro, legning, helse og fortid – enhver skal her vektes ut fra hva hver enkelt er i dag. Vi setter smilet i fokus og all aktivitet er tuftet på kjerneverdiene til NIF: idrettsglede, felleskap, helse og ærlighet. Ut fra disse kjerneverdier springer vår visjon om at vi skal jobbe for at alle medlemmer gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov, og gjennom dette nå sitt potensiale.
Vi ønsker å være en positiv verdiskaper for både enkeltindividet og lokalsamfunn