Sommertrening 2023

Sommertrening går fram til skolestart. Da starter vanlige treningstider igjen.

 

Mandag – Liten sal

Mandag – Ringsal

Tirsdag – Liten sal

Tirsdag – Stor sal

Onsdag – Liten sal

Onsdag – Ringsal

Torsdag

Fredag