Det er for tiden sommertrening i akademiet.

Nye nybegynnerpartier starter ved skolestart.