Åpen matte

På åpen matte kan alle møte opp og trene med hverandre. Her er det også åpent for å ha med ikke-medlemmer.

Teknoboxing

Høyintensiv sekketrening med trøkk. Mye lys og lyd, til tekno/trancemusikk. Åpent for alle medlemmer.